Okolo Třeboně / music festival
Nejbližší akce
+ +
dnů
hodin
minut
sekund

Navigace:

Schwarzenberská hrobka stále středem zájmu

  30.01.2007

Zdroj: Jindřichohradecký deník

Třeboň - Schwarzenberská hrobka stále středem zájmu. Schwarzenberská hrobka, místo posledního odpočinku knížecího rodu Schwarzenberků, nazývaná architekty "perla jihočeské novogotiky" na jižním břehu třeboňského rybníku Svět v krásném anglickém lesoparku tvoří oázu klidu v blízkosti lázeňského města. Návštěvu této hrobky využívají návštěvníci města, turisté, rekreanti, lázeňští pacienti, školní výlety, cyklistické výpravy, cestovní kanceláře jak tuzemské tak i zahraniční, kluby důchodců a celá řada dalších institucí. Tuto významnou turistickou stavbu a památkový objekt Schwarzenberské hrobky si v roce 2006 (od ledna do 15. prosince) přišlo prohlédnout celkem 35 688 návštěvníků. Proti stejnému období roku 2005 došlo k velmi nepatrnému poklesu návštěvnosti, a to o pouhé dvě desetiny procenta, což představuje o 58 návštěvníků méně. Za posledních pět let činil roční průměr 36 300 návštěvníků. Nejvíce si jich přišlo prohlédnout hrobku v roce 2003, kdy to bylo 40 455 návštěvníků. Rekord však padl před 30 lety, v roce 1976, kdy počet návštěvníků dosáhl 104 464, z tohoto počtu bylo 11 350 cizinců. Největší návštěvnosti, tak jako na ostatních hradech a zámcích v republice, je dosahováno od května do září, maximum je v měsících červenci a srpnu, v době turistické a rekreační sezony, kdy město a okres navštíví největší počet návštěvníků a zavítají rovněž na Schwarzenberskou hrobku. Mezi cizinci převládají Němci, Rakušané, Angličané. Přijeli také Holanďané, Francouzi, Američané, Rusové. Byli zde i Japonci, Číňané, Španělé, Slovinci a další národnosti. Schwarzenberskou hrobku během měsíců července a srpna navštívily další stovky návštěvníků, a to za účelem konání koncertů a vystoupení umělců a hudebních skupin, které se konají v horní části hrobky, v kapli, která má výborné akustické podmínky. Při těchto koncertech se svítí pouze svíčkami a to vytváří kouzelnou atmosféru a romantické prostředí. V roce 2006 měl již tradičně velký úspěch flétnový koncert souboru Třeboňští pištci, který již několik let svým vystoupením zakončí hudební folkový festival Okolo Třeboně, kdy prostor kaple byl zaplněn do posledního místa. Velký úspěch u návštěvníků měl také koncert, při kterém vystupoval Chór uralských kozáků, kdy byla také velká účast posluchačů. Velice oblíbené byly koncerty Zámeckého tria, které se také velice líbily. Přestože sezona otevření státních hradů, zámků a památek končí měsícem říjnem, tak objekt Schwarzenberské hrobky je přístupný i mimo sezonu, a to každý pátek od 14 hodin pro pacienty místních lázní a lázeňského sanatoria Aurora a Bertiných lázní, kdy tito pacienti mají tak možnost prohlédnout si tuto vzácnou památku a vyslechnout výklad průvodce mimo sezonu. Toto je umožněno po vzájemné dohodě s kulturním oddělením obou lázní a Správou státního zámku Třeboň a Schwarzenberskou hrobkou, a to již několik let. Lázeňští pacienti toho plně využívají. Přístupové cesty k hrobce v anglickém lesoparku jsou udržovány i v zimním období, aby pacienti od parkoviště, kam je přivezou mikrobusy lázní, měli usnadněn přístup k samotné hrobce. Miroslav Král (autorspolupracuje s redakcí)

Copyright 2015 Pavel Barnáš - Agentura BÁRNY, Realizace: Euro Grid Support Center s.r.o.