Okolo Třeboně / music festival
Nejbližší akce
+ +
dnů
hodin
minut
sekund

Navigace:

Nejvýznamnější cykloturistický podnik letošní sezóny- WCF Okolo Třeboně Nezmaři Tour 2010 26.6. od 14 hod.

  17.06.2010

Vážení sportovní příznivci

 

Rád bych ignoranty mezi vámi, kteří ještě nezaznamenali, že se blíží nejvýznamnější cyklistický podnik WCF Okolo Třeboně Nezmaři Tour 2010 upozornil na to, že se blíží nejvýznamnější cyklistický podnik WCF Okolo Třeboně Nezmaři Tour 2010. Vzhledem k tomu, že chceme pomoci vám, našim milým novinářům, abyste nebyli pozadu za svými zahraničními kolegy, kteří už o tomto nejvýznamnějším podniku WCF Okolo Třeboně Nezmaři Tour 2010 ve světových médiích už informovali, chytře využijeme přirozené pauzy, než to našim cyklistickým příznivcům někdo přeloží a seznámíme vás s několika dosud nepublikovanými informacemi o tomto nejvýznamnějším cyklistickém podniku WCF Okolo Třeboně Nezmaři Tour 2010.

Nejprve bych chtěl uvést na pravou míru informaci, která už se několikrát objevila v tisku i v minulých letech a tou je otázka kmotrovství folkové skupiny Nezmaři na festivalu Okolo Třeboně. Nezmaři jsou skutečně kmotry festivalu Okolo Třeboně, ovšem musíme si uvědomit, že tento statut vznikl v dobách, kdy označení „kmotr“ mělo úplně jiný význam, než mu v posledních měsících dodala intenzivní politická práce našich dvou, zanedlouho bývalých nejsilnějších politických stran.

Festival sám je v podstatě kulturní vložkou nejvýznamnějšího cyklistického podniku WCF Okolo Třeboně Nezmaři Tour 2010 a v tomto smyslu je třeba informovat čtenáře, aby tito z neznalosti nezaměňovali důležitost obou, navzájem propojených akcí.

Co se propozic závodu týče, v krátkosti bych nastínil nejdůležitější body.

 Bod 1.:  Vítězem závodu se VŽDY! Stává družstvo složené ze zástupců         pořadatele a folkové skupiny Nezmaři, tedy kmotrů festivalu.

Další body propozic jsou v podstatě legislativním zajištěním provedení bodu 1, takže se jimi ani nemusíme podrobně zabývat. Za zmínku snad stojí povinnost vítězů uspořádat v předvečer vítězného závodu krátkou tiskovou konferenci       ( v rozsahu min. 3 hod.), kde členové zítřejšího vítězného týmu popíší svoje pocity z vítězného závodu a provedou povinnou oslavu za použití předepsaného sektu dle interních směrnic.

Dále je třeba vysvětlit rozdělení tratě na více tras. Stanovení více tras významně omezuje prostor pro nepoctivé soutěžení, přičemž nejdelší 50 km trasa je určena speciálně pro anabolické zrůdy, kde svou délkou maximálně kompenzuje množství zakázaných podpůrných prostředků v jejich nepoctivé krvi. Je nad možnosti pořadatelů prostřednictvím nákladných laboratorních testů vyšetřovat jednotlivé soutěžící a proto byla ustavena speciální komise, složená ze členů managementu vítězného týmu, která na základě svých zkušeností i jiných kritérií určí, kdo dopoval a kdo ne a uvolněné finanční prostředky z dotací WCF ( Světová Cyklistická Federace), tak budou použity na nákup hodnotných cen pro členy vítězného týmu.

Střední tra 30 km pak bude určena pro závodníky, u nichž doping nebyl jednoznačně komisí prokázán, nebo které komise nezná a jsou tedy pouze podezřelí.

Nejrychlejší tra 16 km byla vytýčena výhradně pro členy vítězného týmu pořadatelů a kmotrů a její trasa bude tajná, aby bylo možno předejít podvodům ze strany ostatních účastníků a byla tak zajištěna požadovaná regulérnost soutěže.

Věřím, že tak jako v minulých ročnících, bude prostřednictvím finančních částek, poukázaných v obálkách do rukou sportovního ředitele závodu zajištěna požadovaná vyváženost výkonnosti účastníků jednotlivých tras závodu a tím zajištěna maximální sportovní hodnota tohoto letošního nejvýznamnějšího cyklistického podniku WCF Okolo Třeboně Nezmaři Tour 2010. Dále bych se v krátkosti zmínil o loňské novince – sankcionování neukázněných závodníků, přičemž bych ze široké škály trestů připomněl snad jen trestnou kořalku 0,5 dcl, odebrání předního kola, odebrání sedla (u provinilkyň včetně sedlové trubky) až po trestné zavaření řídícího mechanismu.

Další pořadí ostatních přihlášených týmů, tedy druhé místo a dál, je určeno výše zmíněnou obálkovou metodou, kdy finanční výše obsahu obálky je přímo úměrná výši umístění kandidátského týmu ve výsledkové listině. V případě rovnosti obnosů určuje pořadí konsorcium pořadatelů a kmotrů na základě osobních sympatií.

Další významnou změnou letos bude změna barvy tikotů vítězného týmu, nebo vzhledem ke geopolitické situaci se vedení závodu nejeví žlutá barva jako nejvhodnější.

Zhruba tolik bych řekl ke koncepci a strategické činnosti a věřím že letošní ročník nejvýznamnějšího cyklistického podniku WCF Okolo Třeboně Nezmaři Tour 2010 bude, jako ostatně každý rok, důstojnou oslavou olympijské myšlenky a přinese hodnotné sportovní i materiální požitky zejména členům vítězného týmu.

Sportu zdar a cyklistice zvláště!

 

 Ředitel pro koncepční a strategický rozvoj Pavel Zajíc

Copyright 2015 Pavel Barnáš - Agentura BÁRNY, Realizace: Euro Grid Support Center s.r.o.