Okolo Třeboně / music festival
Nejbližší akce
+ +
dnů
hodin
minut
sekund

Navigace:

Soutěžní řád hudební soutěže Houpací kůň 2020

1) Přihláška do Houpacího koně 2020:

1.1 HK se zúčastňuje písničkář/-ka, duo nebo skupina, která se v řádném termínu přihlásí se svými písněmi, nikoliv však skladbami instrumentálními, do soutěže a souhlasí s podmínkami uvedenými v soutěžním řádu.

1.2 Součástí přihlášky musí být kvalitní zvukový záznam 2 (dvou) písní z repertoáru zájemce o účast v HK v autentickém provedení, jak je hraje na scéně + jejich texty. U textů v jiném než českém nebo slovenském jazyce je třeba přiložit překlad do češtiny či slovenštiny. Vedle těchto textových dokumentů žádáme stručnou biografii a dvě různé fotografie zájemce o účast v HK.

1.3 Přihlásit se do HK lze v termínu 1. 12. 2019 až 29. 2. 2020. Přihláška k vyplnění a odeslání je k dispozici na http://www.okolotrebone.cz/houpaci-kun/prihlaska/  Odesláním přihlášky dává interpret souhlas s jejím zveřejněním na stránkách HK 2020.

1.4 Realizační rada HK si vyhrazuje právo vyřadit přihlášeného interpreta ze soutěže, pokud tento nezapadá do dramaturgické linie HK. Zároveň si rada HK vyhrazuje právo odmítnout přihlášeného interpreta jehož technické požadavky překračují hranice HK. Rozhodnutí rady HK je konečné a platné pro právě vyhlášený ročník soutěže. Opravný prostředek není možný. O vyřazení ze soutěže bude interpret informován nejpozději do jednoho měsíce od ukončení příjmu přihlášek do HK.

2) Výběr semifinalistů z přihlášených zájemců

2.1 Ze všech přihlášených bude ve dnech 1. 3. 2020 až 31. 3. 2020 vybráno 32 (třicet dva) semifinalistů.

2.2 Výběr semifinalistů provede porota doporučovatelů složená z hudebníků, hudebních publicistů, festivalových dramaturgů a zástupců rádií, televizí, internetových portálů a dalších hudebních médií.

3) Výběr finalistů

3.1 Z vybraných 32 (třicet dva) semifinalistů bude ve dnech 1. 4. 2020 do 31. 4. 2020 vybráno rozšířenou doporučovatelskou porotou 7 (sedm) finalistů.

4) Ceny pro finalisty

4.1 Vzhledem k vysoké úrovni finalistů posledních ročníků soutěže Houpací kůň se dramaturg festivalu Okolo Třeboně a Realizační rada HK rozhodli, že od ročníku HK 2020 nebude oceněn pouze jeden finalista, ale cenu může získat všech sedm finalistů.

4.2 Po provedení výběru sedmi finalistů doporučovatelskou porotou, budou osloveni partneři festivalu Okolo Třeboně, kteří si v termínu 1. - 31.5.2020 vyberou z finalistů toho, komu udělí svou cenu.

4.3 Partnery festivalu Okolo Třeboně budou hudebníci, hudební publicisté, festivaloví dramaturgové a zástupci rádií, televizí a dalších hudebních médií, kteří pozvou vybraného finalistu na svou akci. Jména partnerů a jejich konkrétní ceny budou postupně zveřejňovány na stránkách http://www.okolotrebone.cz/houpaci-kun/

4.4 Závěrečná přehlídka finalistů, její místo, podoba a konání je v jednání. Veškeré informace budou zveřejněny na stránkách HK do 31.5.2020.

5) Závěrečná ustanovení

5.1 Svojí přihláškou do HK dává účastník souhlas s jejím zveřejněním na stránkách http://www.okolotrebone.cz/houpaci-kun/rocnik-2020/.

5.2 Pokud se v průběhu konkurzu HK vyskytnou jakékoliv okolnosti, na něž pravidla nepamatují, vyhrazuje si realizační rada HK právo ke změně či úpravě tak, aby případné nesrovnalosti a potíže odstranila.

Pravidla sestavila Realizační rada HK ve složení:
Brigita Vidimská, Pavel Barnáš (dramaturg), Adéla a Emil Makalovi

Copyright 2015 Pavel Barnáš - Agentura BÁRNY, Realizace: Euro Grid Support Center s.r.o.