Okolo Třeboně / music festival
Nejbližší akce
+ +
dnů
hodin
minut
sekund

Navigace:

Mimořádné opatření - pravidla pro návštěvu koncertů Okolo Třeboně 2021

  10.06.2021

Mimořádné opatření - pravidla pro návštěvu koncertů Okolo Třeboně 2021

Zde se dozvíte, co musíte splňovat, abyste bez problémů mohli navštívit koncerty Okolo Třeboně. Samozřejmě vycházíme z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR s účinností od 9.7.2021.

Každý návštěvník Okolo Třeboně 2021 (kromě dětí do 6 let) musí prokázat certifikátem (kde lze stáhnout certifikát najdete na konci článku), že splňuje alespoň jednu z těchto podmínek, jinak nemůže být organizátorem vpuštěn do areálu. Po celou dobu pobytu v areálu je nutné mít odpovídající ochranu dýchacích cest.:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo národním  certifikátem o dokončeném očkování, že u očkování uplynulo:

i) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo


ii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní,

za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané v úředním jazyce členského státu Evropské unie nebo v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny a identifikaci subjektu, který potvrzení vydal; za národní certifikát o provedeném očkování se dále považuje certifikát o očkování vydávaný podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID; za národní certifikát o dokončeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v třetí zemi občanovi ČR nebo občanovi Evropské unie s vydaným potvrzením k přechodnému pobytu nebo povolením k trvalému pobytu Českou republikou, o tom, že očkování látkou schválenou Evropskou lékovou agenturou bylo plně dokončeno a jeho vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení; nebo

d) zrušeno

e) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

f) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

g) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo

h) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.“

Na místě bude dostupná dezinfekce, formulář čestného prohlášení pro osoby testované v zaměstnání a omezené množství respirátorů a antigenních testů. Každý návštěvník, který prokáže splnění podmínek, bude označen a následně už mu bude umožněn volný vstup do areálu.

Certifikát o očkování, testu či prodělaném onemocnění je možné stáhnout na Očkovacím portálu občana po zadání rodného čísla a čísla OP.

Seznam testovacích míst v nejbližším okolí najdete zde.

Čestné prohlášení COVID-19 pro osoby testované v zaměstnání ke stažení.

Související sortiment

Zobrazuji záznamy  1 - 4 z 4

  Antikvartet Dušana Vančury v Domaníně

Cena: připravujeme
Dostupnost: Skladem, ihned k odeslání, v dalších předprodejích Termín: 24.08.2021 20:00:00 (Kaplička Sv. Václava Domanín)
Více informací +

  Benefiční koncert 2021: Bárny a přátelé

Hosté: Bárka, Michal Pech, Petr Werner & Werner Bros.Cena: připravujeme
Dostupnost: Skladem, ihned k odeslání, v dalších předprodejích Termín: 04.09.2021 19:00:00 (Divadlo J.K.Tyla)
Více informací +

  Zavírání plavecké sezóny 2021: Slavnost pruhovaných plavek

Cena: připravujeme
Dostupnost: Skladem, ihned k odeslání, v dalších předprodejích Termín: 05.09.2021 12:00:00 (Pláž Ostende)
Více informací +

  Pavel Šporcl - Paganiniana (host Lukáš Sommer)

Cena: připravujeme
Dostupnost: Skladem, ihned k odeslání, v dalších předprodejích Termín: 11.09.2021 19:00:00 (Schwarzenbenská hrobka)
Více informací +
Zobrazuji záznamy  1 - 4 z 4

Copyright 2015 Pavel Barnáš - Agentura BÁRNY, Realizace: Euro Grid Support Center s.r.o.